Juleafslutning d. 4. december 2019

Denne aften starter vi med at mødes i Løgumkloster Kirke, hvor vi deltager i aftensang med altergang. Herefter går vi til konfirmandstuen, hvor der er dækket op til julefrokost. Vi hygger os med 3 slags sild, rødspættefileer, medisterpølse med rødkål og slutter med ris a' lamande. Da vi ved uddeling af midler i foråret havde afsat 10.000 kr. til julehjælp i Løgumkloster området, har vi besluttet at Røde Kors skal stå for uddelingen, hvorfor vi til denne aften har inviteret formand og kasserer fra Røde Kors fællesbestyrelse i Tønder Kommune med, for at modtage donationen. Birthe K.S. havde medbragt et sangblad, som blev flittigt brugt, Krista havde fundet en julehistorie af Dickens som hun læste, og reciterede. Så var det kaffetid, med småkager slik og frugt. En rigtig hyggelig aften som afslutning på et rigtig godt Y's Men's år. Tak til alle.
GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR.

Diakoni - klubmøde den 20 november 2019

Vi har inviteret sogne og fængselspræst Ian Ørtenblad til denne aften. Ian Ørtenblad har i en del år arbejdet med diakoni, og har bl.a. været aktiv i Kirkens Korshær men det seneste år er han blevet udpeget til at være fængselspræst i Renbæk i det åbne fængselsafsnit. Ian begyndte med at fortælle om kirkens engagement i diakoniarbejdet, og pointerede bl.a. at det frivillige arbejde ud fra de kirkelige organisationer er af aller største betydning for de dårligst stillede i vort samfund. Han fortalte også at indsatsen mod ensomhed er et af de områder som for tiden er aller vigtigst, og her har især de frivillige tiltag, som sker uden for kirkerummet stor betydning for at få så mange med som muligt. Som afslutning på aftenen fortalte han om arbejdet blandt de indsatte, og hvor vigtigt det er, at der er en udefra som de indsatte kan henvende sig til, og samtidig at der er god søgning til de gudstjenester der bliver afholdt i fængslets kirke.

En virkelig fin aften, som denne gang var i Nr. Løgum Sognehus.

Mortensfest den 6 november 2019 med medlemsoptagelse

Traditionen tro holdt klubben mortensfest på Lindevej i Bedsted. Menuen stod på andebryst med alt tilbehør, en fin dessert og kaffe med småkager. Medlems og festudvalget stod for underholdningen med oplæsning og en quis.

Vi havde den glæde at kunne optage tre nye medlemmer og byde velkommen tilbage til et, så nu er vi 34 medlemmer, det er en dejlig fornemmelse at være mange om opgaverne og samværet. Tak til alle der var med til at gøre aftenen til en fest.