22052024 Besøg på cykelfabrik i Hydevad ved Rødekro

25 Y's Mens besøgte Jørn Iversens cykelvirksomhed

Vi mødtes i Kirkehuset i Bedsted og kørte i kortage til JI i Hydevad. JI er en virksomhed der sælger og levere trehjulet cykler og el-scootere til kunder med bevægelsesvanskeligheder. 
Vi blev vist rundt af Rasmus Iversen som er søn af Jørn Iversen. Han fortalte levende omkring virksomheden. Virksomheden er startet af faderen i 1982.  

28022024 Uddeling af penge

den 28. februar 2024 blev der uddelt penge fra årets overskud, som fortrinsvis kommer fra genbrugsbutikken. På mødet, der foregik i Løgumkloster Forsamlingshus, hvor mange af modtagerne var til stede, blev der uddelt 151.000 kr. til lokale foreninger, hjælpeorganisationer og andre.

20082023 Besøg hos Billund Y's Mens Club

Søndag den 20. august besøgte 21 medlemmer Billund klubben. Vi startede med gudstjeneste i Vorbasse Kirke og efterfølgende middag og underholdning i Vorbasse Sognehus. Herefter kørte vi til Bindeballe købmandsgård hvor vi fik kaffe og historien om Købmandsgården. Man kan stadigvæk købe varer i butikken, men den er også et museum med gamle remedier fra tidligere købmandsbutikker. I dag besøges den af ca. 125.000 gæster årligt. Bindeballe købmandsgård er den tredje mest besøgte turistattraktion i Vejle kommune. Kun overgået af Givskud Zoo og Kongernes Jelling.

07062023 Sæsonafslutning i Bredeådalhytten

Biolog Torben Hansen fortalte om lystfiskerforeningens projekter for bedre vandpleje. På mødet optog vi et nyt medlem Kirsten L. Christensen og præsidieskift.

24052023 Petanque i Ballum

Vi besøgte Sønderjyllands eneste indendørs petanque bane som ligger i Ballum. Inden vi fik lov til at prøve spillet, fik vi en god introduktion af spillet af Joan og Carl Olav. En hyggelig aften. Nedenfor et par billeder.

10052023 Besøg på TV Syd i Kolding

ca. 2o medlemmer tog turen til Kolding og fik en guidet rundvisning af Kirsten Jensen fra TV Syds administration. Vi så både udsendelsesstudiet - hvor Mark Bundgaard gav en grundig indsigt i jobbet som studievært - og  alle bilerne med diverse sendeudstyr.

 

01032023 Uddeling af midler

Der blev uddelt 155.500 kr.

28092022 Høstfest

i Løgumkloster Forsamlingshus

Y's Mens fra Sundeved og medarbejdere fra genbrugsbutikken var indbudt. Vi var ca. 52 personer der deltog i arrangementet. Efter middagen holdt Sura og Phillip Friis et fredrag om deres liv og oplevelser i Uganda. De opforddrede til at give et bidrag til foreningen Hope. Efterfølgende underholdt tante Tuttes Knævarmer i ca. 1½ timer med en kaffepause midtvejs. En god og hyggelig aften.

21082022 Besøg fra Billund klubben.

24 klubmedlemmer fra Billund besøgte Løgumkloster klubben. Vi startede med formiddagskaffe i genbrugsbutikken herefter fik vi en kort rundvisning i Løgumkloster ved Frede Gotthardsen (leder af lokalhistorisk arkiv) Efter frokosten fik vi en guidet tur i bus igennem marsk-landet. (Højer sluse, Jens Rosendals bænk i Ballum og Gasse Høje (  På Gasse Høje ligger der 11 gravhøje fra sten- og bronzealderen spredt over hele højdedraget. Oprindelig fandtes der mindst 27, men de fleste af disse er blevet sløjfet, overpløjet og stenene brugt til andre formål. Også under Første Verdenskrig led oldtidshøjene overlast, da de brugtes som led i den tyske fæstningslinie "Sicherungstellung Nord". )

25052022 Regionsprojektet Make Them Smile, Kenya

Besøg af Ditte og Line fra Make Them Smile

Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpsprojekt syd for Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er udsatte børn, som bor på gaden i Mombasa.

Det overordnede mål med børnehjemmet er, at Make Them Smile Kenyas børn inkluderes i det sociale økonomiske liv på lige fod med andre børn for at sikre dem adgang til uddannelse og sundhed. På sigt vil børnene opnå kompetencer, frihed og handlemuligheder, der sætter dem i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder. Målet er at bygge flere huse, så vi kommer op på i alt 20 børn i alderen 1 til 18 år.

For at opnå vores overordnede mål, arbejder vi ud fra en kerne af frivillige ildsjæle både i den danske og i den kenyanske organisation og bestyrelse. Herudover har vi et netværk af engagerede frivillige i diverse faglige arbejdsgrupper som f.eks. Byggeprojekt, Kommunikation, Børneliv, Fundraising mv.

11052022 Vang Rasmussens fortælling om hospitalsskibet Jutlandia

På billedet ses Vang i samtale med Jens Kr. Andersen

Som 16 år gammel tog Vang med hospitalsskibet Jutlandia til Korea. Der var udbrudt krig imellem Nord- og Sydkorea. FN havde vedtaget en resulation gående på, at medlemslandene skulle hjælpe Sydkorea. Danmark vedtog at hjælpe humanitært og foreslog at sende et hospitalsskib. ØK skibet Jutlandia blev ombygget og i 1950 blev det sendt til Korea med den unge Vang som skibsdreng. Efterfølgende har Vang fået 2 medaljer fra den Sydkoreanske regering som tak for den hjælp, der blev ydet af den danske besætning og sygepersonalet.

27042022 Møde om Landeværnet m.m.

 

Thomas Rodenberg fortalte om Landeværnet. Foreningen Landeværnet blev oprettet den 24. januar 1927 som et led i den nationale kamp om jorden i det dansk-tyske grænseland. Denne jordkamp var begyndt i 1890-erne med bosætning af tyske landmænd i Sønderjylland og den preusiske stats opkøb af store gårde og omdannelse af dem til domænegårde. Efter Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 troede mange at jordkampen var forbi. Det tyske mindretal i landsdelen var imidlertid utilfreds med den nye grænse. Da det sønderjyske landbrug i midten af 1920'erne blev ramt af en svær krise, forsøgte mindretallet et jordpolitisk fremstød ved at oprette Kreditanstalt Vogelgesang i efteråret 1926. Formålet var at støtte tysksindede landmænd ved at yde dem billige lån, men også at udnytte krisen til at erobre landbrugsejendomme fra danske over på tyske hænder. Som et dansk modtræk blev foreningen Landeværnet stiftet under mottoet "Dansk jord på danske hænder." Foreningen eksistere den dag i dag og hovedsædet ligger i Tinglev.

 

 

 

 

13042022 Rengøring i Genbrugsbutikken

Dette møde foregik i vores genbrugsbutik, som vi har i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. Efter spisning deltog alle i rengøring af butikken.

30032022 - udvikling af klubben

Optagelse af 2 nye medlemmer

Havde besøg af inspirator Jette Jepsen  Sønderborg, som via gruppearbejde fik os til komme med mange bud på det fremtidige arbejde i klubben. På mødet blev Karen og Svend Aage Østergaard optaget som medlemmer

16. marts 2022 Klubbens generalforsamling

Klubben vedtog at donere 50.000 kr. som humanitær hjælp til Ukraine.

På generalforsamlingen blev der valgt ny vicepræsident gældende for klubår 2022-23 og ny skatmester gældende for 2022-24.
Valgt blev Jytte Nissen som nye vicepræsident og Georg Knudsen som ny skatmester. På grund af Y´s Mens henholdsvis 100 års jubilæum på verdensplan og 75 år for den første klub i Danmark er der nedsast et jubilæumsudvalg. De har planer om at skænke 100 træer til fordeling imellem borgerforeningerne i Bedsted, Nr. Løgum og Løgumkloster. Jubilæumsudvalget foreslår også, at klubben deltager aktivt i junimarkedet på Markedspladsen med en bod.

 

02 marts 2022 Klubmøde uddeling af donationer

Hvert år i januar måned annoncerer Løgumkloster Y's Mens Club efter organisationer fra lokalområdet, der ønsker økonomisk støtte til deres arbejde med børn og unge. I aftes uddelte Løgumkloster Y's Mens Club 201.700 kr. til lokale og internationale projekter. Donationerne fordelte sig til 20 internationale projekter, 5 danske projekter og 22 lokale foreninger.
Løgumkloster Y's Mens Club driver en genbrugsbutik i Løgumkloster sammen med Folkekirkens Nødhjælp, de to organisationer deler overskuddet med halvdelen til hver. Det er dette beløb, sammen med overskuddet fra julekalenderen, der blev delt ud.

Udover uddeling af midler fortalte Regionsleder Jens Byskov om Y's Mens bevægelsen, der i år har 100 års jubilæum på internationalt plan og 75 års jubilæum i Danmark.

02 februar 2022 Intern Møde

udvælgelse af donationer.

På grund af Covid 19 blev dette møde det første i 2022, hvor vi gennemgik de modtagne ansøgninger . Der er ca  200.000 kr. til uddeling som foregår den 2. marts i Løgumkloster forsamlingshus. På billedet ses præsidenten gennemgår de indsendte ansøgninger.

29. september 2021 Høstfest

med foredrag om MAF ved Helmer Olsen, Tarm

64 personer deltog i klubbens høstfest, udover alle 32 medlemmer  var gæster fra Sundeved Y's Men, personale fra vores genbrugsbutik m fl. Vi fik en dejlig 2 rettes middag samt lækker Y's Mens lagkage til kaffe. Imellem middagen og kaffen fik vi et foredrag om hvad MAF egentlig står for ved Helmer Olsen, Tarm. MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne Royal Air Force piloter, som så muligheden for at anvende krigsflyvene i fredens tjeneste og for "at give evangeliet vinger". MAF's vision er at se isolerede mennesker i verdens afkroge blive forandre af Guds kærlighed. I fællesskab ønsker MAF at tjene andre ved at bruge fly til at bringe hjælp håb og heling. MAF tror på, at fred mellem mennesker kan ske ved at møde menneskers behov, så de oplever tryghed, sundhed, kærlighed, forsoning, tilgivelse, glæde og håb. MAF har ca. 123 små fly og de passerer over jungler, floder, bjerge og sumpe og kan på kort tid bringe læger, sygeplejersker, fredsformidlere, lærere, nødhjælp, medicin, teknologi og håb til de mest afsides egne i 27 lande. Efter kaffen sang vi nogle sange af højskolesangbogen under ledelse af Bodil Dibbern.

15. september 2021 Klubmøde

Besøg på Tønder Forsyning i Bredebro

Her fik vi en orientering om affaldsordninger ved Bente Kristensen. Hun kom også ind på hvad fremtiden vil byde på af nye sorteringsordninger og gav gode tips til hvordan vi kan sortere affaldet korrekt. Herefter fik vi en rundvisning i sorteringshallen, hvor vi med egne øjne kunne se, hvor "gode" vi er til sortere affald korrekt. Vi sluttede af med kaffe.

01. september 2021 Klubmøde

Foredrag om kartoffeltyskerne ved Ruth Christensen, Rens

Alle har hørt om kartoffeltyskerne på den jyske hede, men at koloniseringen fortsatte i det slesvigske område, er der ikke så mange, der ved. Ruth Christensen, som selv nedstamme fra dem, fortalte levende om kolonisterne i gl. Tønder Amt. De familier der kom til Tønder-området kom fra den lille sydtyske by Kûrnbach, 

29. august 2021 Venskabsbesøg hos Billund Y's Mens

16 Y-mens tog afsted mod Billund søndag d. 29. aug. men første mdested var Grene kirke til gudstjeneste. En fyndig og god gudstjeneste gav et godt udgangspunkt for en dejlig dag. Efter gudstjenesten kørte vi til Billund kirkecenter hvor en solid middag med wienerschnitxel og citronfromage blev serveret i deres lokale, hvor Billund  Y's Mens Klub til dagligt hører til. Mætte og satte vendte vi næsten efter Skjoldbjerg kirke, hvor en ung graver ventede på at fortælle os om kirkens historie, som er 100 år. Det var tydeligt, at han selv og hans forfædre personligt havde andel i historien og følte, at det var hans kirke. Den var tengen af Lønborg Jensen, men bygget af lokale folk, bl.a  Ole Kirk Christiansen - ham, der lavede trælegetøj og blev Legos stifter. Trods middagssøvnstid var interessen stor for at høre kirkens historie. Efter den oplevelse kørte alle til Kirstinelyst, der er et naturcenter med Randbøl hede som omdrejningspunkt. Her drak vi kaffe og så en illustrativ udstilling om Hedens natur og kultur i sammenhæng med menneskenes liv. Vejret var med os og sidst på eftermiddagen kørte vi tilpasse og oplivede mod Løgumkloster.

18. august 2021 opstartsmøde Hjartbro

Nyt Y's Mens år er startet. Løgumkloster Y's Mens besøgte spejdercenter Hjartbro v/ Bevtoft.
30 medlemmer deltog i det første møde. Det var et internt møde hvor deltagerne blev opdelt  i små grupper. De fik fem spørgsmål, hvor de skulle kommne med deres bud/svar. Spørgsmålene var:
- Skal vi markere 75/100 års jubilæum i klubregi?
- Kontakt til en klub i Central Østeuropa?
- Hvordan får vi Y's Mens bevægelsen kendt i Tønder Kommune.
- Ideer til næste års besøg af Billund klubben?
- Bevægelse i bevægelsen?

Der kom mange gode bud som præsidiet og udvalgene kan arbejde videre med.

 

 

 

9. juni 2021 - Sæsonafslutning i Aabenraa

Vi mødes på Genforeningspladsen foran Folkehjem i Aabenraa

Så er det tid at tage afsked med et mærkeligt Y's Men's år, hvor Corona reglerne har forhindret de fleste klubmøder. Vi ser frem til at kunne påbegynde et nyt år uden hindringer.

Vi havde aftalt med Calle Thams, at han skulle fortælle om genforeningspladsen, men på grund af sygdom havde Birthe K. Sørensens søster, Karen Kragh Petersen lovet at tage over. Karen fortalte interessant om tilblivelsen af pladsen, gennemgik tidslinien for genforeningen, og fortalte om de fodspor der er markeret i flisebelægningen på pladsen, samt om de inskriptioner der er på bænkene op ad skråningen mod nord. Stor TAK til Karen for en interessant fortælling, som gav et godt indblik i historien omkring genforeningen i 1920.

Efter rundvisningen samledes vi til middag på Folkehjem, hvor vi hyggede os og efterfølgende havde præsidieskift.

Tak for en dejlig aften - og GOD SOMMERFERIE - vi starter op igen den 18. august. 

31. maj 2021 klubbens 35 års jubilæum

Det er skønt at kunne samles om klubbens 35 års jubilæum, at vi kan samles 32 klubmedlemmer er noget helt særligt, da vi for få år siden kun var 17 medlemmer tilbage af de 25 medlemmer som var med til at starte klubben for 35 år siden. Vi samledes på lindevej til en hyggelig grill aften, der var også mulighed for at klubbens medlemmer kunne komme frem med noget til underholdningen. Efter spisningen samledes vi omkring flaget, sang et par sange før vi sluttede aftenen med kaffe. 

26. maj 2021 Besøg ved Vidåslusen

Endelig må vi samles igen efter flere måneders Corona- forbud. Vi mødtes ved naturskolen ved Vidåslusen, hvor der var dækket bord så alle kunne samles om nogle fine burgere inden slusemester Steen Christensen fortalte om jobbet som slusemester. Herefter blev vi opdelt i to hold, som på skift beså sluseanlægget udvendig og besøgte kontrolstationen i det runde tårn over slusen. Vi havde en rigtig fin aften, som gav et godt indblik i arbejdet med at regulere vandstanden i åen bag det fremskudte dige, og de tiltag der gøres for at undgå oversvømmelser når vesten stormene sætter ind.

Juleafslutning den 2. december 2020

Jul med Corona- restrektioner

Vi samledes alle til aftensang i Løgumkloster Kirke kl. 17.30 men hvor vi normalt går til konfirmandstuen og får julefrokost, måtte vi i år finde en anden løsning, da vi ikke måtte samles flere end 10 personer. Præsidiet havde foreslået at vi delte os op i mindre grupper, hvorfor medlems-og festudvalget havde arrangeret med 4 hjem, at de ville være værtsfamilier for et antal medlemmer. Vi havde bestilt  julefrokosten på Brugsen, og hver værtsfamilie hentede maden inden aftensangen. Der var aftalt, at vi delte os op i 4 grupper, som udvalget havde sammensat, en i Løgumkloster, en i Nr. Løgum og 2 i Bedsted. Vi har været glade for at vi trods besværlighederne fik nogle hyggelige timer sammen, nu håber vi bare, at det igen bliver muligt at mødes hele klubben samlet, selv om det tilsyneladende først bliver i marts måned.
Tak til de 4 som så beredvilligt lagde hjem til vores juleafslutning.

Glædelig jul og et velsignet nyt år.

Klubmøde d. 21.oktober 2020

Hanne Risager fortæller om Broen Tønder

Denne aften er flyttet til Nr. Løgum Sognehus på grund af Covid-19 kravene om afstand mellem deltagerne, hvilket ikke kan lade sig gøre i konfirmandstuen i Løgumkloster.
Hanne Risager fortalte om arbejdet i organisationen "Broen" som er en landsdækkende organisation med 35 lokal afdelinger. Broens arbejde er at skaffe penge til støtte for børn fra det socialt udsatte miljø. For Tønder afdelingens vedkommende er budgettet mellem 150.000 til 300.000 kr. Pengene bruges til at sikre børn mulighed for at få samme oplevelser, som deres kammerater fra bedre stillede familier. Der gives støtte til deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter, både som kontingent tilskud og til køb af nødvendigt udstyr til den aktuelle aktivitet. Lokalafdelingen i Tønder ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, som i samarbejde med kommunen udvælger de børn som kan få hjælp fra organisationen. Broen Tønder er en af de organisationer vores klub i flere år har bevilget støtte til. Tak for en informativ aften til Hanne Risager, det er altid interessant at få indblik i, hvad de penge vi donerer bliver brugt til.

Høstfest d. 9. september 2020

Vi mødes til høstfest i Løgumkloster Forsamlingshus, hvor der er plads til at vi kan overholde Covid - 19 retningslinierne. Vi har i lighed med tidligere år inviteret medarbejdere fra genbrugsbutikken og Sundeved Y's Men's klubs medlemmer. Aftenens taler er Viggo Kaspersen fra Kirkens Korshær, som fortæller om arbejdet i organisationen, han fortalte om arbejdet i varmestuerne og de andre tiltag som Kirkens Korshær står for, og om den holdning der driver arbejdet.

Efter kaffen underholdt Tønder Brass Band med ½ times rigtig god brass band musik. Det er en god tradition, at de kommer og underholder ved vores høstfest. Det er tydeligt, at de bliver bedre musikere for hvert år der går - mange tak til dem.

Mange tak for en rigtig fin aften, også selv om vi ikke måtte synge, men en særlig tak til Viggo Kaspersen, som spillede og sang de sange vi måtte nøjes med at nynne med på.

Klubmøde d. 26. august 2020

Aktivitet i genbrugsbutikken - rengøring

Til dette klubmøde har programudvalget i samarbejde med genbrugsudvalget lavet en plan for rengøring i vores genbrugsbutik. Vi startede mødet som sædvanlig med spisning, som foregik ved bordene i butikken. Efter middagen blev vi alle delt op i små grupper som hver fik tildelt en afdeling i butikken som vi skulle gøre rent i, tørre hylder af, feje og vaske gulv m.v. - der var afsat ca. 45 minutter til rengøringen, hvorefter der var serveret kaffe med æblekage som Bente og Knud havde forberedt. Det blev en for butikken god aften, så kunderne i den kommende tid kommer til en pæn og ny rengjort forretning.

Klubopstart 12. august 2020

Denne aften mødes vi ved Tohyt, spejderhuset i Nr.Løgum

Klublivet er stadigvæk præget af Corona restriktionerne, så derfor foregår hele klubmødet udendørs, hvilket var rigtig dejligt i det varme vejr. Der var stillet borde op uden for spejderhuset med god plads til alle. Efter spisningen var der arrangeret et lille "opgave løb" i omegnen af hytten - Opgaverne var baseret på, at klubbens udvalg skulle arbejde sammen om opgaverne - hovedopgaven for hvert enkelt udvalg var at planlægge hvad der især skulle være udvalgets opgaver i det kommende halvår. Under kaffen blev der så tid til at høre hvad de forskellige udvalg særligt ville lægge vægt på fremover.
En stor tak til Linda og Jens Kristian for et vel tilrettelagt løb, som alle kunne klare uden at blive overbelastet.

Sæsonafslutning med præsidieskift den 17. juni 2020.

Så kan vi igen samles

På grund af Covid-19 har vi været nødt til at flytte mødet fra keglebanen i Løgumkloster hallerne til spejderhuset i Bedsted. Der er bestilt snitter til alle, og på grund af det fine vejr kan alle aktiviteter foregå udendørs. Klubpræsident Carl Olav Ehmsen og Joan sørgede for bordopstilling m.m. så alt var klar til "middagen". Efter indledning og spisning blev der mulighed for forskellige aktiviteter på græs arealet ved spejderhuset - der blev spillet krolf og stige golf, så der var mulighed for at alle kunne være med. Før kaffen blev der foretaget præsidieskift, Else Dalgaard forestod skiftet, Else havde et godt indlæg, Tak for det, Carl Olav takkede det afgående præsidie for et godt samarbejde i det forgangne år, og udtrykte tilfredshed med de fine resultater klubben har opnået. Karl Mumm takkede for tilliden ved at blive valgt som klubpræsident, han ønskede at fortsætte det gode samarbejde ud fra mottoet: "Kom med glæde, vær til stede". Det nye præsidie består nu af: præsident: Karl Mumm, vicepræsident: Birthe Kragh Sørensen, pastpræsident: Carl Olav Ehmsen, skatmester: Bente Kjær Jensen og sekretær: Regnar Nielsen.

Tak for en fin aften, som alle nok har glædet sig til - Vi starter på det nye Y's Men's år den 12. august 2020.

Klubmøde den 11 marts 2020

Klubbens Generalforsamling

Klubbens generalforsamling holdes altid i begyndelsen af marts måned som et almindeligt klubmøde men med udvidet mødetid. Generalforsamlingen følger klubbens love og vedtægter.
Som dirigent for generalforsamlingen valgtes Svend Stidsen, som kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Beretning fra præsidenten blev oplæst af Toastmaster Else Dalgaard, da Carl Olav og Joan var til en søns bryllup i Brasilien.
Kasserer Rigmor Christensen gennemgik klubbens tre regnskaber, som alle viste et tilfredsstillende resultat. Klub kontingentet blev fastsat uændret. Begge beretninger blev enstemmigt godkendt. Herefter forelagde de respektive udvalgs formænd deres udvalgs beretninger, som alle blev taget til efterretning.
Else Dalgaard havde foreslået, at der til borddækning fremover blev sat 3 personer på opgaven, dette forslag blev efter nogen drøftelse vedtaget. Som repræsentant til Dybbøl Efterskole genvalgtes Georg Knudsen.
Som revisor genvalgtes Frederik Jessen og som revisor suppleant Anne Elene Eskildsen.
Efter generalforsamlingen takkede Else Dalgaard Svend Stidsen for god ledelse af mødet. - Tak for en fin afvikling af generalforsamlingen.

Klubmøde d. 26. februar 2020

Uddeling af donationer

Denne aften samles vi i Løgumkloster Forsamlingshus. Vi har inviteret 2 repræsentanter fra hver af de organisationer som skal modtage donationer fra klubben i år, til at deltage i mødet, som afvikles som et normalt klubmøde.
Vi kan i år uddele 323.000,- kr. hvoraf 143.000,- går til Folkekirkens Nødhjælp, som vores genbrugsbutik har en samarbejdsaftale med. De 180.000,- kr. fordeles til 40 børne- og ungdomsorganisationer m. fl. samt til 7 Y's Men's projekter.
Klubbens vicepræsident Karl Mumm var aftenens toastmaster, han bød velkommen til de 77 fremmødte deltagere og indledte aftenen, hvorefter middagen blev serveret. De 3 minutter havde DGE Finn Eskildsen, han fortalte om Y's Men's bevægelsen og dens arbejde, samt klubbens funktioner.
Aftenens taler var KFUM's sociale arbejdes udviklingsleder Michael Aagaard Seeberg, som fortalte om regionsprojektet " Nye veje ud af ensomheden".
Michael fortalte om nogle af de baggrunde og holdninger der er blandt mennesker til det at være "udsat". Holdningerne er meget præget af det enkelte menneskes Livs- og menneskesyn - mange mener at de udsatte selv er skyld i deres problemer, og selv må klare at komme ud af problemerne, som kan være både fysiske og psykiske, samt afhængighed af rusmidler og andet.
Udgangspunktet for arbejdet er: "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at holde noget af dets liv i sin hånd". En holdning, som kræver handling.
KFUM's sociale arbejde arbejder 127 forskellige steder, har 75 bygninger, væresteder, børne- og ungdomsherberge og driver 15 genbrugsbutikker. Organisationen startede i 1918 i Tørvemoserne i Vorbasse, hvor klientellet var tørvearbejderne.
I dag er det hovedsagentlig frivillige der hjælper i varmestuer og herbergene. Der gøres meget for at engagere brugerne, for at få dem til at føle sig værdsat, og føle at de gør en indsats, også selv om de ikke magter en hel dags arbejde.
Michael fortalte om en undersøgelse som viser, at en femtedel føler sig i fare for at være udenfor fællesskabet, og ca 4% af befolkningen er socialt udsatte. De nye veje er bl.a. familiefællesskaber, hvor man samler familier i små grupper, hver der spises sammen og børnene kan lege med hinanden, herigennem møder man 400 familier, som derefter med hjælp kan blive til gavn for i alt 200.000 personer. Tak til Michael for et interessant oplæg.
Efter kaffen kunne klubbens præsident Carl Olav Ehmsen uddele donationer til de repræsentanter for modtagerne der var mødt frem.
Mange tak for en rigtig fin aften.
 

Klubmøde d. 12 februar 2020 - Kjeåsen, Norge

Kjeåsen, en utilgængelig fjeldgård, Hardanger vidderne Norge

Denne aften samles vi i Kirkehuset i Bedsted. Selv om det er vinterferie har vi inviteret Thorkild og Aase Sørensen fra Haderslev til at fortælle om en af deres særlige ferie oplevelser, et besøg på en meget utilgængelig fjeldgård liggende 500 meter oppe på en stejl klippe, hvor der i starten kun var muligt at besøge gården ved at klatre op ad den stejle klippe mellem træer, klippeblokke og på planker lagt ud over en meget stejl klippeside uden nogen form for beskyttelse. Thorkild og Aase besøgte stedet første gang for mere end 40 år siden, og fortalte om, hvordan man måtte bære alt byggemateriale og dyr op ad den stejle klippe, for at bygge husene. De besøgte gården efter 25 år, også denne gang klatrede de, sammen med deres børn op ad klippesiden, selv om der i mellemtiden var etableret en vej op over klipperne i forbindelse med anlæg af et større vandkraftværk. De har senere besøgt stedet, som nu er blevet en turist attraktion, men som indtil for få år siden har været drevet af den samme familie, som anlagde gården tilbage i 1800 tallet.

Tak til Thorkild og Aase for en rigtig spændende aften.

Klubmøde den 29. januar 2020 - Internt møde

Vi mødes i Nr. Løgum Sognehus. Denne aften er afsat til gennemgang af de mange ansøgninger om donationer som klubben har modtaget. Alle ansøgningerne blev gennemgået med oplysning om præsidiets forslag til donationernes størrelse. Der blev bevilget penge til 40 børne og ungdomsorganisationer m.v. Samt til 7 Y's Men's projekter herunder årets regionsprojekter. Vi kan i år uddele næsten 180.000 kroner. Det var en fin aften, hvor alle havde mulighed for at vurdere hvilke projekter man mente skulle have klubbens bevågenhed, tak for alle de gode kommentarer.

klubmøde 15-1-2020 At være dreng i Tønder

Denne aften har vi besøg af tidlige mejeriejer Ejlif Petersen, som vil fortælle om det at være dreng i Tønder under krigen og sin opvækst som spejder og mejerist. Ejlif er vokset op på et mejeri, hans far købte Tønder mejeri i 1926, Ejlif blev født under depresionen i 30'erne og gik i skole i Tønder under krigen. Ejlif var ivrig spejder og med i musikgruppe, allerede som 6 årig byggede han sin egen violin, hans far købte senere den violin til ham som han stadigvæk spiller på nu snart 80 år efter. Under krigen foregik skoleundervisningen rundt omkring i byen, da skolen var blevet indrettet til lasaret for ca. 500 sårede soldater. Spejderorkesteret øvede på en frihedsmarch i spejderhuset så de kunne være klar til at spille når friheden kom. Der blev lyttet ivrigt til BBC radio for at få de reelle nyheder om krigens gang, og 5 maj blev der spillet frihedsmarch rundt i byen. Som spejder deltog han i mange lejre og var bl.a. med på en stor spejderlejr på Island.

Ejlif lærte sig også at spille på savblad på en ganske almindelig sav købt i byggemarkedet. Han blev udlært mejerist på mejeriskolen i Dalum. Under sin opvækst drog han til USA for at videreuddanne sig indenfor mejeribruget. Derhjemme ventede kæresten på ham, så da han kom hjem med båd fra USA var det sammen med en ny bil, som han havde sparet sammen til under opholdet derovre.

Stor tak til Ejlif for en ualmindelig interessant aften.

Juleafslutning d. 4. december 2019

Denne aften starter vi med at mødes i Løgumkloster Kirke, hvor vi deltager i aftensang med altergang. Herefter går vi til konfirmandstuen, hvor der er dækket op til julefrokost. Vi hygger os med 3 slags sild, rødspættefileer, medisterpølse med rødkål og slutter med ris a' lamande. Da vi ved uddeling af midler i foråret havde afsat 10.000 kr. til julehjælp i Løgumkloster området, har vi besluttet at Røde Kors skal stå for uddelingen, hvorfor vi til denne aften har inviteret formand og kasserer fra Røde Kors fællesbestyrelse i Tønder Kommune med, for at modtage donationen. Birthe K.S. havde medbragt et sangblad, som blev flittigt brugt, Krista havde fundet en julehistorie af Dickens som hun læste, og reciterede. Så var det kaffetid, med småkager slik og frugt. En rigtig hyggelig aften som afslutning på et rigtig godt Y's Men's år. Tak til alle.
GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR.

Diakoni - klubmøde den 20 november 2019

Vi har inviteret sogne og fængselspræst Ian Ørtenblad til denne aften. Ian Ørtenblad har i en del år arbejdet med diakoni, og har bl.a. været aktiv i Kirkens Korshær men det seneste år er han blevet udpeget til at være fængselspræst i Renbæk i det åbne fængselsafsnit. Ian begyndte med at fortælle om kirkens engagement i diakoniarbejdet, og pointerede bl.a. at det frivillige arbejde ud fra de kirkelige organisationer er af aller største betydning for de dårligst stillede i vort samfund. Han fortalte også at indsatsen mod ensomhed er et af de områder som for tiden er aller vigtigst, og her har især de frivillige tiltag, som sker uden for kirkerummet stor betydning for at få så mange med som muligt. Som afslutning på aftenen fortalte han om arbejdet blandt de indsatte, og hvor vigtigt det er, at der er en udefra som de indsatte kan henvende sig til, og samtidig at der er god søgning til de gudstjenester der bliver afholdt i fængslets kirke.

En virkelig fin aften, som denne gang var i Nr. Løgum Sognehus.

Mortensfest den 6 november 2019 med medlemsoptagelse

Traditionen tro holdt klubben mortensfest på Lindevej i Bedsted. Menuen stod på andebryst med alt tilbehør, en fin dessert og kaffe med småkager. Medlems og festudvalget stod for underholdningen med oplæsning og en quis.

Vi havde den glæde at kunne optage tre nye medlemmer og byde velkommen tilbage til et, så nu er vi 34 medlemmer, det er en dejlig fornemmelse at være mange om opgaverne og samværet. Tak til alle der var med til at gøre aftenen til en fest.