Klubpræsidiet i 2023-2024

På billedet ses fra venstre Georg Knudsen , Bente Kjær Jensen, Jytte Nissen og Jens Kr. Andersen

Pæsidiet 2o23-24 består
Præsident Jytte Nissen: mail. janissen@live.dk, tlf. 61663479
Vicepræsident Bente Kjær Jensen
Skatmester Georg Knudsen
Sekretær Krista Knudsen
Pastpræsident Jens Kr. Andersen

 

 

Klubpræsidiet i Løgumkloster Y's Men's klub 2022-2023

Klubbens præsidie 2022/2023 består af:

Præsident: Jens Kristian Andersen
Vicepræsident: Jytte Nissen
Sekretær: Anne Elene Eskildsen
Skatmester: Georg Knudsen
Pastpræsident: Birthe Kragh Sørensen

 

Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 3 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg i samarbejde med gammelt og nyvalgt præsidie.

Kontakt til præsidenten: birthe.kraghs@gmail.com 

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Pastpræsident

Fungerer som almindeligt medlem, men skal sikre kontinuiteten i præsidiets arbejde, og være til rådighed for præsidenten efter behov.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art. - Sekretæren er formand for Medlems og festudvalget

Skatmesteren
Er præsidiets kontakt til klubbens kasserer, som fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent. Skatmesteren varetager de daglige opgaver med betaling til taler, og opkrævning af deltagerbetalinger m.m. som ikke sker elektronisk. Skatmesteren er formand for aktivitetsudvalget.