Klubpræsidiet i Løgumkloster Y's Men's klub 2020-2021

Klubbens præsidie 2020/2021 består af:

Præsident: Karl Mumm
Vicepræsident: Birthe Kragh Sørensen
Pastpræsident: Carl Olav Ehmsen
Skatmester: Bente Kjær Jensen
Sekretær: Regnar Nielsen

Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 3 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg i samarbejde med gammelt og nyvalgt præsidie.

Kontakt til præsidenten: mumm@bbsyd.dk

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Pastpræsident

Fungerer som almindeligt medlem, men skal sikre kontinuiteten i præsidiets arbejde, og være til rådighed for præsidenten efter behov.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art. - Sekretæren er formand for Medlems og festudvalget

Skatmesteren
Er præsidiets kontakt til klubbens kasserer,som fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent. Skatmesteren varetager de daglige opgaver med betaling til taler, og opkrævning af deltagerbetalinger m.m. som ikke sker elektronisk. Skatmesteren er formand for aktivitetsudvalget.