Klubprogram for 1. halvår 2021.

Januar:
17.  Int. Kirkedag - Aflyst
20. Kirkemusikskolen - Aflyst

Februar:
03.  Internt møde - DG besøg - Aflyst
11.  Distriktsrådsmøde - Aflyst
17. Int. møde - Aflyst

Marts:
03. Uddeling af Midler -Løkl. Forsamlingshus - Taler MAF repræsentant -  Aflyst
17. Generalforsamling Nr. Løgum Sognehus - Aflyst
2311.  Her er mit liv - Nr. Løgum Sognehus - Aflyst

April:
14. Kartoffeltyskerne v. Ruth Christensen - Nr. Løgum Sognehus
16.  Distriktskonference - Aflyst 
28. Besøg på Tønder Forsyning - Mødested: Stationsvej 3, 6261 Bredebro

Maj:
12.  Østgrønlandsk bygd v/ Carsten Petersen - Nr. Løgum Sognehus
26. Besøg ved Viudåslusen v. slusemester Steen Christensen

Juni:
09.  Sæsonafslutning m. Præsidieskift mødested: Genforeningspladsen Aabenraa
19.  Regionens Generalforsamling i Struer.